logo gumabelt
logo farbo
proizvodi
guma belt

Spajanje na toplo

1. Z spoj – Veoma fleksibilan spoj. Moguće ga je primeniti na većini traka i kod nas se najčešće primenjuje. Standardni spojevi za dvoslojne i troslojne tipove traka.

sastavljanje traka

2. Iskoračen Z spoj – Osobine su kao kod Z- spoja. Takođe je pogodan za hrapave forme traka. Standardno za dvoslojne i troslojne tipove traka.

sastavljanje traka

3. Klinasti spoj – Tip spoja za kruto – glatke i NOVO tipove traka. Iskoračen preklopni spoj – Raslojavanjem.

sastavljanje traka

4. Iskoračen preklopni spoj – Raslojavanjem.

sastavljanje traka

Spajanje na hladno

Moguće je izvršiti spajanje traka postupkom “na hladno” uz pripremu traka po primeru 3.Klinasti spoj i 4. Iskoračen spoj. Ovakvi spojevi su ograničene snage i fleksibilnosti.

Pored sastavljanja traka u servisu Guma belt, koje radimo na alatima i presama ’’Siegling’’, imamo i mobilni servis koji omogućava sastavljanje transportnih traka i remenja na ’’licu mesta’’ kod korisnika.

 

adresa

+381 21 510 170
+381 21 510 180

adresa

office@gumabelt-tt.rs

adresa

Sajlovo XXV bb, Novi Sad 21141

logo

logo

PIB 109867295
Matični broj 21257354

adresa

+381 21 510 170
+381 21 510 180

adresa

office@gumabelt-tt.rs

adresa

Veselina Masleše 82, Novi Sad, Srbija

logo

PIB 109867295
Matični broj 21257354

facebook mail instagram excellent

excellent

Copyright © GUMABELT