logo gumabelt
logo farbo
proizvodi
guma belt

Upitnik za klijente

Pljosnati kaiševi

EXTREMULTUS POGONSKO

Extremultus pogonsko remenje ima veoma visoku efikasnost prenosa snage kod velikih obrtaja, opterećenja ili oscilacija prilikom rada.

Odlikuje se veoma tihim radom, minimalnim rastezanjem, vrlo lakim pomicanjem, visokom elastičnošću (mogućnost montaže preko više remenica) i neosetljivošću na klimatske promene. Extremultus remenje nezamenljivo je u prenosu snage gde se zahteva visok učinak prenosa, kao i kod pogona gde su veliki obrtajni prenosi. Prema zahtevima, remenje isporučujemo sastavljeno kao i spremno za sastavljanje.

Extremultus remen je antistatičan, odgovara međunarodnim standardima, kao i brojnim propisima kojima mnoge zemlje sprečavaju nakupljanje statičkog elektriciteta na mestima gde postoji mogućnost eksplozije. Podtipovi GT, GG, TT, UU, UN, UG, PU i PP nisu u mogućnosti da rade gde imaju dodir sa mastima i uljima. Podtipovi LL, LT su otporni na mašinsko ulje, dizel gorivo, benzin, benzen, organske rastvarače kao što su etil-acetat, aceton i sl. Extremultus remen nije otporan na organske i neorganske kiseline.

VRSTA, TIPA I FUNKCIJA

U zavisnosti od vrste, tipa i funkcije remena sastav može biti pripremljen brušenjem ili Z- spojem. Guma Belt u svom prodajnom programu ima proverenog proizvođača extremultus remenja, nemačko- švajcarsku kompaniju “Forbo Siegling”.

Na zahtev kupca, remenje isporučujemo sastavljeno, spremno za sastavljanje (obrušeno) ili sastavljamo remen direktno na mašinu.

LINATEX GUMA

U našem servisu radimo nadogradnju zupčastih i pljosnatih ekstramultus kaiševa sa nadogradnjom linateks gume od:
2, 5, 8 i 10mm debljine i sa perforacijom po zahtevu kupca.

 

adresa

+381 21 510 170
+381 21 510 180

adresa

office@gumabelt-tt.rs

adresa

Sajlovo XXV bb, Novi Sad 21141

logo

logo

PIB 109867295
Matični broj 21257354

adresa

+381 21 510 170
+381 21 510 180

adresa

office@gumabelt-tt.rs

adresa

Veselina Masleše 82, Novi Sad, Srbija

logo

PIB 109867295
Matični broj 21257354

facebook mail instagram excellent

excellent

Copyright © GUMABELT