logo gumabelt
logo farbo

Gumene transportne trake

Gumene transportne trake koriste se za kontinualni transport različitog materijala u rudnicima, solanama, ciglanama, cementarama, logistici, kao i u hemijskoj i prehrambenoj industriji.

Za gumene trake i brisače posedujemo sertifikat o usaglašenosti sistema sa međunarodnim standardom ISO 9001 : 2000.

Sastoje se od obloge koja je standardno otporna na opšte uslove eksploatacije. Temperatura okoline -25° C do + 60° C. Temperatura transportnog materijala max. + 60° C. Koriste se četiri kvaliteta obloge. Tip obloge Y i Z - po kvalitetu pogodne su za prenos habajućeg i slabohabajućeg materijala: ugalj, pesak, so, šljunak, zemlja i dr.

Tip obloge X i W - pogodne su za transport veoma habajućeg materijala: kvarc, kamen, staklo, pirit, krečnjak i dr.

Trake specijalne namene

Samogasive transportne trake TIP K - samogasiva traka sa oblogom provodljivom za statički elektricitet. TIP S - samogasive trake sa i bez obloge provodljive za statički elektricitet kvalitet tipa K i S - specijalno su izrađene za korišćenje na mestima gde postoji velika opasnost od izbijanja požara. Karakteristike trake odgovaraju tipovima Y i Z.

Toplootporne transportne trake

TIP T1 - max. temperatura materijala 100° C sa pikovima do 120° C.
TIP T2 - max. temperatura materijala 125° C sa pikovima do 150° C.
Koriste se za prenos materijala sa visokim temperaturama preko 60° C. Fizičko - mehaničke osobine odgovaraju kvalitetu obloge Z.

Uljnootporne transportne trake

TIP G - otporne na ulja i masti. Fizičko - mehaničke osobine gumene obloge odgovaraju kvalitetima Y i Z. Transportne trake otporne na niske temperature.

TIP R - pogodne za prenos materijala na niskim temperaturama. Kvalitet obloge odgovara kvalitetu V. Izrađuju se u tri kvaliteta:

R1 - 30° C (minus 30° C)
R2 - 45° C
R3 - 60° C

Transportne trake za hemijske proizvode

TIP C - služe za prenos agresivnih i hemijskih materijala. Fizičko - mehaničke osobine odgovaraju Y i Z.

Elevatorske transportne trake

Koriste se za transport materijala pomoću kofica pod uglom od 70° do 90°. Izrađuju se u širinama do 1000 mm i isporučuju se sa zaštićenim ivicama.

Dezenirane transportne trake

Za transport materijala pod povećanim uglom, transportni - gornji sloj sprečava proklizavanje nosećeg materijala. Pogodne za prenos džakova, paketa, drveta i drugog materijala u unutrašnjem transportu.

 

adresa

+381 21 510 170
+381 21 510 180

adresa

office@gumabelt-tt.rs

adresa

Sajlovo XXV bb, Novi Sad 21141

logo

logo

PIB 109867295
Matični broj 21257354

adresa

+381 21 510 170
+381 21 510 180

adresa

office@gumabelt-tt.rs

adresa

Veselina Masleše 82, Novi Sad, Srbija

logo

PIB 109867295
Matični broj 21257354

facebook mail instagram excellent

excellent

Copyright © GUMABELT